Agro De Gaai

Over voetballende varkens en bezige bijtjes

Wie? Geert en Marijke Van Wonterghem - Degezelle

Bedrijf? Agro De Gaai (Deerlijk)

Wat? Gesloten varkensbedrijf

Waar? Gaaistraat 1, DeerlijkVARKENS KWEKEN MET ZORG VOOR DE OMGEVING ÉN AANDACHT VOOR DE BUREN. HET IS EEN UITDAGING DIE GEERT EN MARIJKE NU AL BIJNA DERTIG JAAR AANGAAN. ZE ZIJN SOCIAAL GEËNGAGEERD BINNEN DE LOKALE GEMEENSCHAP EN INVESTEREN VOLOP IN DE ENERGIEZUINIGHEID VAN HUN BEDRIJF. VAN VENTILATIE OVER VERLICHTING TOT DE VOEDERINSTALLATIE, ALLES GEBEURT ZO ENERGIEZUINIG MOGELIJK.

Agro de Gaai ligt op een paar honderd meter in vogelvlucht van de E17 in een prachtig stukje natuur. Een groene omgeving waar Geert en Marijke ook de hand in hebben want als trotse eigenaars staan ze erop dat hun bedrijf er piekfijn bij ligt. De eventuele hinder die hun bedrijf zou kunnen veroorzaken voor de buren, proberen ze dan ook tot een absoluut minimum te beperken.

BEZIGE BIJTJES TUSSEN DE VARKENS

Een varkensbedrijf runnen, is keihard werken. Dat weerhoudt Geert en Marijke er niet van om ook naast hun professionele bezigheden, druk in de weer te zijn. Ze zijn dan ook graag onder de mensen, al is dat niet altijd evident op hun bedrijf. Marijke: “Een varkensbedrijf is een afgesloten bedrijf. Je kan niet zomaar komen binnenwandelen. Maar we stellen ons bedrijf graag open als het kan. Binnen veertien dagen wordt hier geoefend voor ‘Spel zonder Grenzen’. We hebben hier de ruimte, dus waarom zouden we het niet doen?” Al zijn er natuurlijk ook grenzen, vult Geert aan. “Er kwam ooit de vraag om hier een rockfestival te organiseren, maar dat kan niet natuurlijk.”

Niet alleen mensen voelen zich hier welkom, ook heel wat wilde beestjes voelen zich hier als een vis in het water. Hazen, uilen, vleermuizen en zwaluwen hebben het best naar hun zin rond de boerderij.

LOKALE KETEN

Agro De Gaai werkt op twee locaties. In Deerlijk zijn zo’n 400 zeugen gehuisvest, waarvan bijna de helft ter plaatse afgemest wordt. “Het overige deel mesten wij zelf af buiten het Vlaamse gewest,” vertelt Geert. En dat is ook een (milieu)bewuste keuze. De dieren worden immers zo dicht mogelijk bij de slachthuizen afgemest. “Dat was inderdaad een bewuste keuze,” erkent Geert, “omdat wij ervan uitgaan dat het op lange termijn zeker een voordeel is als je kunt produceren voor de binnenlandse markt. In dat opzicht zijn wij al jaren leverancier bij de coöperatie Propigs. Onze varkens worden geslacht in Wijtschate en worden van daaruit verdeeld naar een grootwarenhuisketen. Het vlees wordt uitsluitend in West- en Oost-Vlaanderen afgezet. De varkens die we buiten het Vlaamse gewest afmesten, gaan ook via die grootwarenhuisketen en worden dan daar ter plaatse verkocht. De slachterijgroep waar we mee samenwerken heeft daar ook een slachthuis in de buurt”. Een dergelijke korte keten biedt heel wat voordelen voor wie zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, want er is minder vervuilend transport nodig van de varkens, van het vlees en voor de mestafzet. Drie vliegen in één klap dus.

ONDER DE DOUCHE

Hygiëne en dierenwelzijn zijn voor Geert en Marijke geen loze woorden. Het is een filosofie waar ze elke dag mee aan de slag gaan. Geert: “Er zijn een aantal zaken die wij altijd al belangrijk gevonden hebben in het bedrijf, zoals hygiëne. Omdat dat in grote mate bijdraagt aan een goeie productie met zo weinig mogelijk antibioticagebruik. We vinden het belangrijk dat het varken zich goed voelt. Het is pas wanneer een dier zich goed voelt dat het ook de beste resultaten zal geven. Ik vergelijk dat een beetje met ons, als wij ons niet goed voelen, lukt het ook niet zo goed.”

Voor de mensen die op het bedrijf komen, betekent dat douchen bij elke betreding van de stallen.

VOETBALLENDE BIGGEN

Voor het welzijn en het comfort van de dieren werden een hele rits maatregelen genomen. “Je moet vooreerst zorgen dat je een goede accommodatie hebt voor de dieren, goeie stallen,” begint de varkensboer aan zijn opsomming: “in de kraamstal is alles uit kunststof, wat gemakkelijk proper en hygiënisch te houden is. Onze varkens krijgen ook voldoende plaats, daar zijn we zelf steeds strenger op. Wanneer de dieren voldoende bewegingsruimte hebben, groeien ze ook beter. En we voorzien ook speelmateriaal. De beestjes zouden zich anders vervelen. Dat zijn meestal zaken waar ze op kunnen bijten en kauwen, dingen die bewegen en rammelen, zodat het speelmateriaal de aandacht trekt. In de biggenbatterij kunnen ze voetballen. In de vleesvarkensstal spelen ze met een knuppeltje en krijgen ze ook strooisel…”

LED IT BE!

Een bedrijf als Agro De Gaai is onvermijdelijk een energieverslinder. Ventilatiesystemen, voederinstallaties, verlichting, klimaatregeling … zijn echte energievreters. Energiebewust werken is dan ook een must. Van de ledverlichting in de stallen over de zonnepanelen tot de tractor die op Adblue rijdt, Geert en Marijke proberen in alles wat ze ondernemen, oog te hebben voor het milieu. En dat het ook goed is voor de portemonnee, is hen natuurlijk van harte gegund!

Quote

"WE VOORZIEN SPEELMATERIAAL VOOR DE VARKENS. DE BEESTJES ZOUDEN ZICH ANDERS VERVELEN"

Waarom Geert en Marijke Schone Boeren zijn?

  • Gedeeld landschap: veel aandacht voor bedrijfsomgeving en kadaverkoeling.
  • Schone energie: zonnepanelen, frequentie gestuurde ventilatoren en ledverlichting.
  • Boer-burger dialoog: ontvangen van groepen, actief verenigingsleven en mestafzet samen met buren.
  • Schone lucht: luchtwasser filter stallucht.
  • Dierenwelzijn: naaldloos injecteren, minimaal antibioticagebruik en speelmateriaal voor de dieren.

Ontdek de andere 'schone boeren'