BOOMKWEKERIJ STEVEN DEWULF

Letterlijk een boom opzetten, veel bomen

Wie? Steven Dewulf en Kathelyne Wolfcarius

Bedrijf? Boomkwekerij Dewulf

Wat? Kwekerij van laan- en sierbomen

Waar? Marichaalstraat 7, BavikhoveWIE BOMEN WIL KWEKEN, MOET VAN WANTEN WETEN ÉN GEDULD HEBBEN. WANT EEN BOOM DOEN GROEIEN IS EEN WERK VAN LANGE ADEM. EN ER KOMT VEEL MEER BIJ KIJKEN DAN JE OP HET EERSTE GEZICHT ZOU DENKEN. BOOMKWEKER STEVEN LEIDT ONS ROND OP ZIJN UITGESTREKTE BEDRIJF WAAR TOT 200 VERSCHILLENDE SOORTEN GEKWEEKT WORDEN.

Steven en zijn echtgenote Kathelyne komen allebei uit een gezin dat in de land- of tuinbouw actief was. Zijn eigen ouders hadden een landbouwbedrijf en zijn schoonouders runden een boomkwekerij met fruitbomen. Na zijn studie tuinbouw wist hij dat hij ook iets in deze sector wou doen, maar dan niets traditioneels. Nadat hij de stiel geleerd had bij collega’s in binnen- en buitenland, begon hij zo’n dertien jaar geleden zijn eigen boomkwekerij. “Nu we dertien jaar bezig zijn,” blikt Steven terug, “wordt het wel duidelijk dat het iets is waar toekomst in zit. In die zin dat veel oudere collega’s ermee stoppen en dat de behoefte naar dit soort planten wel blijft.”

WISSELTEELT

En wie toekomst zegt, zegt duurzaamheid. “We willen natuurlijk binnen 20 à 30 jaar nog altijd bomen kunnen kweken op onze percelen,” bevestigt hij, “dus gebruiken we voldoende stalmest om de organische stof in de grond op peil te houden. We werken ook met groenbemesters en met wisselteelt, waardoor we niet telkens ieder jaar bomen op alle percelen plaatsen.”

PLANTEN VOEDEN PLANTEN

De groenbemesters waar Steven het over heeft, zijn planten die gezaaid en daarna mee omgeploegd worden met de aarde om zo de bodem te voeden en te gaan verbeteren. Steven: “In de landbouw worden groenbemesters meestal in de winter gezaaid, om zo die organische stof te gaan inwerken. Maar wij zetten ook in de zomer groenbemesters. Dit jaar werken we met allerhande soorten van bladramenassen. Die wortelen diep, wat goed is voor de bodemstructuur. Daarnaast werken we ook met planten die bloeien, wat dan weer voor de insecten interessant is.”

De wonderbaarlijke werking van de natuur blijkt ook uit een ander verhaal dat Steven met ons deelt. “In het verleden hebben we met succes tagetes gezaaid, in de volksmond ook wel ‘stinkerkes’ genoemd. Het grote voordeel van die planten is dat op het moment dat ze bloeien, de aaltjes denken dat ze voeding hebben en ze zich dus ontpoppen. Maar er is geen voeding en dus sterven ze af. Je moet weten dat de aaltjesbevolking in de grond heel wat schade kan aanrichten in de land- en tuinbouw. Op die manier doen we aan natuurlijke bestrijding.”

15 GRADEN MET KERST

Een andere manier om de bodem niet overmatig te bemesten, bestaat erin via het blad te bemesten. Steven legt uit hoe dat in zijn werk gaat: “Via de grond bemesten we met stalmest en traag werkende kunstmeststoffen, afhankelijk van de soort boom. In de tweede helft van het seizoen gaan we via het blad bijvoeden, om de grond niet te veel te belasten. Het gaat dan om specifieke elementen zoals ijzer, mangaan, borium, enzovoort. Die stoffen worden rechtstreeks op de bladen gesproeid om ze ook af te harden voor de winter. We hebben een zeer wisselend klimaat, het kan plots in het tweede deel van oktober hard vriezen, terwijl het met kerstdag 15° kan zijn. Zo kunnen we die planten daartegen harden, want in een kwekerij is het niet zoals in de natuur. De planten zijn iets gevoeliger, waardoor ze extra bescherming kunnen gebruiken.”

ZIEKE ESSEN

Bij de keuze van de bomen wordt overigens altijd rekening gehouden met het feit dat de nieuwe bomen die uitgeprobeerd worden, klimaatbestendige soorten zijn. Steven: “als je ziet dat bij een heel droge zomer zoals dit jaar bepaalde soorten er wel heel fris bij blijven staan, dan wil dat zeggen dat die voldoende energie opdoen voor de komende jaren. Als planten hun bladen verliezen in juni omdat het te droog is en ze dat niet aankunnen, dan gaan ze energie verliezen… Op basis daarvan beslissen we welke soorten we wel doen en welke niet. Ook door in te spelen op een ruim assortiment aan bomen, spelen we in op natuurlijke plaagbestrijding en ziektedrukspreiding. De essen bijvoorbeeld, daar zijn zoveel problemen mee geweest dat die eigenlijk bijna niet meer gekweekt worden. Maar er komt wel een tijd dat ze opnieuw gekweekt gaan worden.”

PROEFTUIN

Ook het enten is een activiteit die ervoor zorgt dat de bomenpopulatie zo gezond en zo divers mogelijk blijft. Het is een van de specialisaties van Steven. “Bij het enten selecteren we bomen die het minst behandeling vereisen. Gezonde soorten dus met een grote kans op overleven. Door takjes of enten van verschillende bomen van eenzelfde soort met elkaar te verbinden, kan je bepaalde specifieke eigenschappen behouden. In de wintereiken waren er bijvoorbeeld heel gezonde bomen en om die minder te moeten gaan behandelen, hebben we die geënt met een andere wintereik, waardoor er sterkere bomen uitkwamen.”

‘Trial and error’, proberen en opnieuw beginnen. Dat is ook wat gebeurt met de talrijke proeven die vanuit het proefcentrum op Stevens boomkwekerij uitgevoerd worden. “Zo kunnen we zien wat wel en niet werkt én wat in de praktijk realistisch is,” legt Steven uit. “Want soms kan je theoretisch bezig zijn en ervan uitgaan dat het ene beestje het andere wel zal vangen, maar er zijn zoveel factoren die meespelen, zoals veranderende klimaatomstandigheden, dat het soms ook anders kan uitdraaien.”

Quote

“BIJ HET ENTEN SELECTEREN WE BOMEN DIE HET MINST BEHANDELING VEREISEN”

Waarom Steven een Schone Boer is?

  • Slimme bemesting: gebruik van stalmest om de organische stof in de grond op peil te houden; bijbemesten via bladbemesting
  • Beschermd gewas: dankzij enten blijft de bomenpopulatie gezond en divers; breed assortiment zorgt ervoor dat er geen monocultuur is
  • Schone energie: zonnepanelen
  • Gedeeld landschap: alomtegenwoordig want er worden bomen gekweekt
  • Kwaliteitsvolle bodem: vlotte wisselteelt tussen verschillende soorten; groenbedekkers; bloemenmengsels trekken insecten aan; middenbermen ingezaaid met gras; niet-kerende bodembewerking

Ontdek de andere 'schone boeren'