Goed Te Schellebrouck

Boeren, broers en groenten

Wie? Michiel en Edward Vercruysse

Bedrijf? Goed Te Schellebrouck

Wat? akkerbouwmatige groenten – industriegroenten - afmesten van vleesvee

Waar? Morinnestraat 90, KortrijkBIJ AANKOMST OP HUN BEDRIJF ZIJN DE TWEE BROERS NET DE GEOOGSTE AARDAPPELEN AAN HET SORTEREN. MICHIEL EN EDWARD NAMEN VORIG VOORJAAR HET BEDRIJF VAN HUN OUDERS OVER EN ZIJN HIERMEE DE DERDE GENERATIE VERCRUYSSES. ZE TELEN GROENTEN VOOR DE DIEPVRIESINDUSTRIE EN KIEZEN VOLUIT VOOR INNOVATIE. GETUIGE HIERVAN DE VELE PROEFPROJECTEN WAAR ZE AAN MEEWERKEN.

“Oorspronkelijk werd hier aan akkerbouw gedaan met mestvee,” steekt Edward van wal. “Mijn vader is in de jaren ‘90 ook begonnen met industriegroenten. Dat waren toen bonen, erwten en spinazie. In 2001 is daar ook knolselder bijgekomen. Toen we afgestudeerd zijn, zijn we met meer intensieve groenten begonnen: rabarber en sinds dit jaar ook koolrabbi en courgettes.”

WELDOENDE VARIATIE

Knolselder en aardappelen zijn de hoofdteelten, waarmee het bedrijf trouwens in de wijde omgeving geassocieerd wordt. Maar in totaal hebben ze twaalf verschillende teelten. Een vruchtafwisseling die goed is voor de bodem. Michiel: “die afwisseling van teelten is goed voor de bodemstructuur. Door intensieve teelten af te wisselen met minder intensieve, voorkom je ook dat de bodem uitgeput geraakt.”

Zorg dragen voor de bodem – hun belangrijkste kapitaal – is dan ook een must voor beide broers. Maar het is vooral ook een overtuiging. Edward: “We nemen elk jaar stalen van de bodem om te zien wat de reserves zijn in de bodem. Afhankelijk van de teelt wordt er dan advies gegeven over wat de optimale bemesting is. We deden dat trouwens al nog voor het verplicht werd.” En dat typeert de broers (en daarvoor hun vader). Niet alleen zijn ze vaak de wetgeving voor, ze gaan ook effectief met die analyses aan de slag en stemmen er hun praktijk op af. Zo zijn ze innovatiever en duurzamer dan het gemiddelde bedrijf uit de sector.

DRONE BOVEN DE AKKERS

Een GPS op de sproeier of de tractor om te veel overlap van de bemesting te vermijden, is geen nieuwigheid meer. Drones in de landbouw zijn dat wel. Edward: “We hebben dit jaar deelgenomen aan een proefproject met drones om te bepalen hoeveel je bemest per perceel. Achteraf krijg je dan een kaart waarop je ziet welke stukken perceel het meest stikstof nodig hebben. De drone meet de bladgroei. De bedoeling is dat je dan de gegevens van die drone overzet op je tractor, zodat je heel precies kunt bijbemesten.”

BIOLOGISCH AFBREKEN

Het woord is gevallen: proefproject. De boerderij van de familie Vercruysse is een veel gevraagde partner voor allerhande organisaties en bedrijven die nieuwe producten of methodes willen uittesten. Zo werd in 2008 een phytobak op het bedrijf geplaatst in het kader van een proefproject. Edward legt uit wat we ons daar bij moeten voorstellen: “Er bestond nog niets rond het afbreken van spuitmiddelen uit de resten van de spuitmachines. Er werd gezocht naar een manier om de spuitresten volledig organisch af te breken. Om een wettelijk kader te maken, werd eerst een proefproject opgezet. Zo’n bak wordt gevuld met biologisch materiaal, aarde van het veld, compost en stro. In de aarde van het veld zijn de micro-organismen aanwezig die op het veld ook al spuitstoffen afbreken. Die worden dan in die bak gekweekt en breken daar die spuitstoffen af.”

Michiel vult aan: “Telkens we de sproeier reinigen, vangen we het waswater en restwater op. Dat restwater proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Maar je zit dus sowieso met waswater. Doordat wij zoveel teelten hebben en onze machines dus vaak gereinigd moeten worden, waren we geïnteresseerd om erin mee te stappen. Financieel brengt het niet echt iets op, maar we hebben echt uit overtuiging meegewerkt aan dit project. Aan de hand van onderzoeken die hier gevoerd werden, is er dan een wetgeving gekomen.”

GROENE RANDEN

Er is niet alleen wetgeving die geschreven wordt na een proefproject op hun bedrijf, de Vercruysses zijn ook spontaan bezig met tal van milieuvriendelijke ingrepen lang voor ze wettelijk verplicht worden. Zoals de teeltvrije zone van minimum één meter langs openbare waterlopen. Edward: “We zijn verplicht om een bepaalde afstand te laten tussen het te bespuiten en te bemesten deel en het oppervlaktewater. Wij houden ons daaraan en hebben die stukken ook ingezaaid met gras voor de onkruiddruk en voor de versteviging van de berm. Om erosie tegen te gaan dus, maar ook om te vermijden dat er spuitstoffen of nitraten in het oppervlaktewater geraken.” “We waren de eersten die het deden,” vult hun vader nog aan.

LAGE DRUK

Soms zit de zorg voor de bodem in details waar een leek nooit zou aan denken. Zo rijden de broers met drie tractoren op lagedrukbanden, speciaal voor een goede bodemstructuur. Michiel: “die gebruiken we om het land zaaiklaar te maken en te zaaien. We brengen de bandendruk op 800g om de aarde niet te verdichten.”

Een ander middel om de bodemstructuur optimaal te houden is de erosieploeg. Edward: “Het doel van ploegen is de bodem luchtig maken en een kruimelige bodemlaag creëren. Dat luchtig maken is enorm belangrijk voor een goede beworteling van je planten. Die erosieploeg gaat even diep of zelfs dieper dan een gewone ploeg en licht de bodem helemaal op, waardoor je ook lucht inbrengt. Die ploeg moeten we gebruiken op percelen die erosiegevoelig zijn en waarbij de aarde dus niet gekeerd mag worden.”

KOSTBAAR WATER

Ook het waterbeheer is een serieuze uitdaging voor de broers. Edward: “Doordat we koolrabbi, courgetten en rabarber zetten, zijn we genoodzaakt te kunnen beregenen, dus moeten we meer water hebben. We willen onze vijver vergroten, niet alleen om te beregenen maar ook om te sproeien. Door een grotere waterbuffer aan te leggen, willen we zelfvoorzienend zijn.” En met een droge lente als in 2017 is dat geen overbodige luxe.

Quote

“AAN DE HAND VAN ONDERZOEKEN DIE HIER GEVOERD WERDEN, IS ER WETGEVING GEKOMEN.”

Waarom Edward en Michiel Schone Boeren zijn?

  • Slimme bemesting: precisiebemesting door middel van drones; GPS op sproeier en tractor om overlap te vermijden
  • Schone energie: zonnepanelen; computergestuurde bewaarloods zorgt voor een goede ventilatieregeling
  • Beschermd gewas: phytobak zuivert het restwater; respecteren van de eenmeterstrook
  • Kostbaar water: waterbuffer door aanleg vijver
  • Kwaliteitsvolle bodem: erosieploeg houdt de bodemluchtig; lage drukbanden; inzaaien van groenbedekkers; teeltrotatie

Ontdek de andere 'schone boeren'