Landbouwbedrijf Dhondt

Wie? Chris Dhondt en Trui Hoste

Bedrijf? Landbouwbedrijf Dhondt

Wat? Braadkuikens, rund- en vleesvee, akkerbouw

Waar? Hoekestraat 114, Knokke-Heist

Kippen aan de kust

Midden in de open ruimte van de polders en toch geklemd tussen verschillende verkeersaders bevindt zich het bedrijf van Chris en Trui. Met de komst van de nieuw aangelegde a11 tussen Brugge en Knokke, stonden ze voor grote uitdagingen. Bij de pakken blijven zitten, is niet aan hen besteed, wel integendeel. Ze bouwden hun boerderij verder uit, mét respect voor milieu en buurt.

Chris noemt zijn bedrijf in Westkapelle een typisch polderbedrijf. Het gemengde bedrijf omvat vandaag drie landbouwtakken: akkerbouw, rundvee – de oudste activiteit op het bedrijf – en de braadkuikens. Chris en Trui stapten in 1994 mee in het bedrijf van Chris z’n ouders. Chris: “Ik geloof nogal sterk dat je hier in de polders best verschillende takken uitoefent. Als het ene dan wat minder is, dan compenseert het andere. Het nadeel is wel dat je niet in elke tak altijd het laatste nieuwe kan aanbieden, want de portefeuille moet ook meekunnen. De kippen zijn er gekomen omdat we nog iets extra’s wilden doen.”

NIEUWE TECHNIEKEN

Met de start van de nieuwe activiteiten in 2011 gingen Chris en Trui ook nadenken over nieuwere – milieuvriendelijkere – technieken. De warmtewisselaar die ze in 2011 installeerden is daar één voorbeeld van. Chris legt ons de werking uit: “De warme, zuurstofarme stallucht van de kuikens wordt naar buiten getrokken door een buizenstelsel, terwijl de koudere buitenlucht aan de buitenkant van dat buizenstelsel naar binnen wordt gezogen en van boven in de nok verdeeld wordt over de stal. Die koudere buitenlucht wordt dus opgewarmd door de warmere binnenlucht, wat energiebesparend is. In ons geval komt dat neer op een besparing van 30% op het stookolieverbruik.”

Ook de hoogfrequente tl-lampen en energiezuinige ventilatoren zorgen voor een lager energieverbruik. Chris: “We verbruiken vandaag maar evenveel energie als tien jaar geleden, maar onze stal is wel een stuk groter. Het toerental van de ventilatoren kunnen we nu regelen, terwijl we vroeger enkel een aan/uitknop hadden. Koelen was vroeger nattevingerwerk, terwijl de computer nu exact zegt hoe hard de ventilatoren moeten draaien.”

MET DANK AAN DE ZON

Op het vlak van zonne-energie waren deze kippenboeren er trouwens vroeg bij. Chris: “In 2007 hebben we het bedrijf definitief overgenomen van vader en meteen de keuze gemaakt om energiebesparend te werken. Na veel informeren beslisten we dat zonnepanelen iets voor ons was. Onze stal is zuidgericht, wat ideaal is. Maar toen moest er nog een bouwvergunning geregeld worden en dat was een werk van lange adem. Het duurde 7 à 8 maanden voordat we onze bouwvergunning hadden en daarna moest ook de infrastructuurbeheerder nog zijn akkoord geven. Het had dus heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk lagen de zonnepanelen er toch.”

GEBORSTELDE KOEIEN

Behalve aandacht voor het milieu, schenken Chris en zijn vrouw ook aandacht aan het welzijn van hun dieren. De kuikens leven volgens een dag- en nachtritme en de voeding wordt zo gestuurd dat ze op een goede en gezonde manier kunnen groeien.

Ook het welzijn van de runderen is een belangrijk aandachtspunt. Koeien en stieren gescheiden houden is – hoe vreemd het ook mag klinken voor een leek – één onderdeel daarvan. Chris: “In de winter zorgen we ervoor dat de stieren en de koeien apart zitten. Ten eerste – heel belangrijk – als die koe tochtig wordt en de dekstier zijn ding doet, dan zijn er tien andere koeien jaloers. Dat zorgt voor nogal wat extra leven in de stal en dat is niet de bedoeling. We willen eigenlijk dat onze vleesstieren niet te veel gestoord worden en dat ze rustig kunnen eten. Daarom houden we ze apart.”

De koeborstel, die oorspronkelijk enkel voor het vrouwelijk vee bestemd was, wordt intussen ook door de stieren gebruikt. “Ze hebben daar ook heel veel deugd van,” vertelt Chris. “Ze krijgen een propere vacht en het is aangenaam om te zien hoe ze daar met plezier onder staan en er eigenlijk mee spelen.”

BREDE BANDEN EN GPS VOOR BETERE BODEM

Behalve de dieren is de bodem een belangrijk kapitaal voor een landbouwer, zeker in de akkerbouw. Chris: “We proberen zoveel mogelijk voor onze bodem te zorgen, want die bodem is het belangrijkste goed van een akkerbouwer. We gebruiken zoveel mogelijk brede banden om het perceel zaaiklaar te leggen en de zaai uit te voeren. Zo wordt de bodem minder samengedrukt. We gebruiken ook een gps om telkens dezelfde sporen te gebruiken en zo precies mogelijk te rijden.”

Wie langs de A11 naar Knokke rijdt, ziet in het najaar van ver al een mooie gele vlek schitteren. Die gele kleur komt van de gele mosterd, een groenbedekker die op natuurlijke wijze zorgt voor een betere bodemkwaliteit. Chris: “Het is niet alleen prachtig maar ook nuttig. We zaaien al langer gele mosterd als groenbedekker, nog voor het wettelijk verplicht was. De gele mosterd zorgt ervoor dat we op een milieuvriendelijke manier extra voedingsstoffen in de bodem krijgen.”

Het bedrijf van Chris en Trui zit dus ingekapseld tussen de A11 en de kust. De aanplanting van onder andere zwarte elzen en zomerlinden zorgt ervoor dat de stallen op een visueel verantwoorde manier in het landschap opgenomen worden. Chris: “De gebouwen moeten natuurlijk niet helemaal weggestoken worden, de mensen mogen weten dat hier een landbouwbedrijf ligt. Maar met twee rijen bomen, hier en daar een haagje en een bloembakje of twee, oogt alles mooier.”

Quote

“WIJ PROBEREN ZOVEEL MOGELIJK VOOR ONZE BODEM TE ZORGEN, WANT DIE BODEM IS HET BELANGRIJKSTE GOED VAN EEN AKKERBOUWER.”

Ontdek de andere 'schone boeren'