Christophe Decaigny en Griet Brille

De andere schone boeren
Christophe Decaigny en Griet Brille

Schone Troeven

  • Korte keten - thuisverkoop
  • Zelf mengen van voeder
  • Diepdrainagewater - regenwater
  • Mestverwerking
  • Energiezuinige LED-Lampen
  • Frequentiegestuurde ventilatoren
  • Christophe is voorzitter van de Landbouwraad
Christophe Decaigny en Griet Brille

Christophe Decaigny en Griet Brille

"Duurzaamheid is overleven op eigen kracht"

Al sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw baat de familie Decaigny de hoeve “Klein Gistelgoed” uit. Maar een varkenshouderij werd het pas in 1978. Sinds 2004 runnen Christophe Decaigny en Griet Brille het gespecialiseerde varkensbedrijf in Izegem. Hier huizen 350 zeugen en 1200 vleesvarkens. Vroeger verkochten ze alle varkens aan slachthuizen, maar heel recent beslisten Christophe en Griet om met de verkoop van varkensvlees in korte keten te starten. “Dat betekent dat we hier rechtstreeks aan de consument verkopen. Voorlopig kan je hier een standaardpakket van 8 kg varkensvlees kopen en in de zomermaanden verkopen we BBQ-pakketten. Die rechtstreekse verkoop geeft ons een eerlijke prijs voor ons product, wat anders niet altijd het geval is. En de klanten appreciëren echt wel eerlijk, kwaliteitsvol vlees zonder industriële bewerkingen of kunstmatige additieven. Daardoor vinden onder andere mensen met allergieën steeds vaker de weg naar ons bedrijf”, zegt Christophe. De keuze om vlees op de hoeve te verkopen, heeft ook te maken met de wil van Christophe om onafhankelijker te zijn. Wie namelijk zijn eigen afzetmarkt voor vlees creëert, is minder afhankelijk van externen. Die filosofie trekt hij door in alle facetten van zijn bedrijf. “Het begint bij de varkens zelf. Nooit wordt hier een dier aangekocht, wat tot minder antibioticagebruik en gezonde dieren leidt. Dan het voeder. Alle gewassen die hier worden geteeld zijn in functie van voeder of ligstro voor de dieren. Mijn voeder probeer ik zoveel mogelijk zelf te mengen. Het eiwitgedeelte koop ik aan, maar energiecomponenten zoals maïs, tarwe en gerst produceer ik zelf. Het water voor de dieren is eigen, aangezuurd drainagewater. Onder de akkers liggen zo’n 300 meter buizen voor diepdrainage. Het regenwater vangen we op voor de schoonmaak. Tot slot voorzie ik samen met mijn vader ook in mijn eigen mestverwerking.”

Alleen eigen energie wekt Christophe nog niet op. Zonnepanelen zullen wellicht nog volgen, maar eerst wil hij zoveel mogelijk energie besparen. Dat doet hij nu onder meer door te werken met energiezuinige LED-lampen en frequentiegestuurde ventilatoren . Die laatste verbruiken minder wanneer ze zachter draaien, wat niet het geval is bij een klassieke ventilator. “Maar duurzaamheid is voor mij ook een verplichting naar de omgeving. Mensen betrekken bij je verhaal, een mooie aanplanting, een groenbemester … je hoeft het allemaal niet te doen. Maar het verankert je wel in de omgeving. Natuurlijk verwacht je ook wel iets van die omgeving terug. Want de laatste tijd heeft onze sector het erg moeilijk. Wij zijn afhankelijk van een heel volatiele wereldmarkt. En als er crisis is, zoals nu met de Rusische boycot van ons varkensvlees, dan zitten wij snel op ons tandvlees. Hulp vanuit Europa is zeker nodig om het hoofd boven water te houden. Want uiteindelijk moeten wij ook uit de kosten raken”, besluit Christophe.

Ontdek de andere schoon boeren