Koen Dendauw

Schone Troeven

  • Voederschuiver
  • Melkrobot
  • LED-verlichting
  • Pocketvergister
  • Volle stalvloer
  • Inkleding met knotwilgen
  • Wateropvang
  • Warmterecuperatie
  • Hoevewinkel
Koen Dendauw

"Uit eigen bronnen energie opwekken, is fantastisch"

Koen en Greet toonden vorig jaar met veel plezier hun bedrijf op de Dag van de Landbouw. Er valt dan ook heel wat te zien in deze moderne, geautomatiseerde stal. Koen: “Het begint met onze voederschuiver. Die werkt met een batterij die opgeladen wordt via onze zonnepanelen. Die schuift het voeder regelmatig dichterbij de koeien, zodat er altijd nieuw lekkers vooraan ligt. Dat zet de koeien in beweging. Na het eten moeten ze via een selectiebox terug. Die beslist, op basis van gegevens die de koe rond de hals bij zich draagt, of ze in de stal blijft, naar de wei mag of naar de melkrobot moet. Die robot sluit met behulp van een laser de melkbekers aan op de uier van de koe om ze daarna snel en efficiënt te melken. Het natuurlijke ritme van de koe wordt op die manier zo veel mogelijk gevolgd, wat goed is voor haar welzijn.” Ook een gemak voor de boer? “Uiteraard,” lacht Koen, “In theorie moet ik niet bij de koeien blijven na hun eten en kan ik mijn werk veel meer spreiden.”

De melkrobot is niet de enige innovatie in deze nieuwe stal met LED-verlichting . Buiten staat een pocketvergister . Deze kleinschalige technologie laat toe elektriciteit en warmte te produceren uit bedrijfseigen mest. En meer bepaald uit de gassen van die mest. Versheid van de mest is daarom heel belangrijk. In een klassieke mestkelder kan het beschikbare methaan ontsnappen via de roostervloer en daarom heeft deze stal een volle vloer . Een soort schuif trekt de mest naar een sleuf vanwaar het naar de vergister wordt opgepompt. Het restproduct van de vergisting wordt overgepompt naar een afgesloten mestopslag zodat gassen niet kunnen ontsnappen. Dit product kunnen we dan gebruiken als efficiënte meststof. Koen: “Ik vind het geweldig hoe ik uit mijn eigen bronnen energie kan opwekken. Bovendien komen minder broeikasgassen in het milieu terecht.”

Andere “bronnen” die Koen en Greet benutten, zijn de melk van de koeien en de eieren van de kippen. Die dienen om eigen producten te maken en in hun hoevewinkel te verkopen. Greet : “Ik run het winkeltje al 19 jaar en zorg zo voor een eigen, extra inkomen. Je kan hier ijs, melk, boter of yoghurt kopen. Voor onze smaken gebruiken we ook vers fruit zoals bananen, niks chemisch dus. We zijn blij dat ook de jongere generatie terug de weg naar de hoeveproducten vindt. Karnemelk is bv. een gewild product dat nu ook in veel restaurants op tafel komt. En zo hebben we het graag natuurlijk.”

Ontdek de andere schoon boeren