Rik Bogaert

Schone Troeven

  • Minimaal antibioticagebruik - hygiëne
  • Dierenwelzijn
  • Recuperatie regenwater
  • Zonnepanelen
  • Spitfrees met GPS-sturing
  • Rik is o.a. voorzitter van de Landbouwraad en Nancy engageert zich binnen KVLV en Agra
Rik Bogaert

"Beredeneerd omgaan met productiemiddelen loont"

Wat meteen opvalt als je het erf van Rik en Nancy oprijdt, is het gebouw midden het domein. Op het eerste zicht een woonhuis in dezelfde stijl als de rest van de boerderij, maar niets is minder waar. “Dit is ons sanitair blok”, vertelt Rik. “Iedere dag begint ons bezoek aan de stallen hier. Een dagelijks ritueel van douchen, bedrijfskledij aantrekken,... Ook iedere bezoeker moet hier passeren. Hygiëne is de kern van onze bedrijfsvoering.” Hygiëne. Het hoge woord is eruit. Op hun bedrijf laten Rik en Nancy niets aan het toeval over om de varkens in optimale gezondheid te houden. Zo werken ze volgens een strikt looplijnensysteem wanneer ze naar de stallen gaan. Altijd van de zeugenstal met pasgeboren biggetjes, naar de biggenbatterijen en dan naar de vleesvarkens. Nooit omgekeerd zonder eerst weer een wasbeurt in het sanitair blok. Ook het materiaal wisselt niet van stal. Daarvoor gebruiken ze een kleurensysteem. Nancy: “We gebruiken bv. gele laarzen en gele borstels in de biggenstal. Zo vermijden we dat materiaal per ongeluk van stal wisselt en dat ziektekiemen zich verspreiden. Dit systeem is één van de redenen waarom we hier een minimaal antibioticagebruik kennen. Wij kweken een big tot vleesvarken met weinig tot geen antibiotica. Meer nog, de overgrote meerderheid van de varkens die het bedrijf verlaat, heeft nooit medicatie gekregen. En dat wil wat zeggen op 340 zeugen en 1500 vleesvarkens.”

Maar ook een gezond stalklimaat door goed afgestelde ventilatie , fris water en kwaliteitsvoeder doen het antibioticagebruik dalen. Op het bedrijf recupereren Rik en Nancy regenwater dat ze vermengen met boorputwater. Dit mengsel wordt ontsmet en aangezuurd met een duidelijk resultaat: gezondere biggen. “Dat vraagt toch opvolging. Van zodra de pomp wat hapert, zie je dat aan de biggen. Ook bij de voeding is de opvolging maximaal. Het voeder haal ik altijd zelf bij dezelfde fabrikant en in de stallen verloopt alles computergestuurd . Voeder blaas ik in de silo’s wanneer die volledig leeg zijn. Zo blijven er geen resten achter en is het voeder altijd vers. Iedere zeug heeft een aparte chip zodat we weten hoeveel en wanneer ze eten. De biggen en vleesvarkens worden als groep opgevolgd.”

Rik en Nancy stellen alles in het werk om hun varkens tevreden en gezond te houden. Met speeltjes in de stallen zoals kettingen, buizen en blokken hout maken ze werk van dierenwelzijn . En zeugen worden omwille van de bioveiligheid niet ingekocht. Die duurzame ingesteldheid zie je ook buiten de stallen: mooie beplanting, zonnepanelen en wilgen sieren het terrein. Eigen grond wordt niet geploegd, maar bewerkt met de spitfrees , wat beter is voor de bodemstructuur. Dat gebeurt in één werkgang samen met zaaien, zodat ze besparen op mazout en de grond niet te veel belasten. Alles voor een mooi en duurzaam bedrijf en gezonde varkens. “We doen graag extra inspanningen voor onze dieren en de consument”, voegt Nancy eraan toe, “Maar financieel word je daar niet altijd voor beloond. De lage prijzen zetten de zenuwen in de sector op scherp.”

Ontdek de andere schoon boeren