Jan Wallays

Schone Troeven

  • Beplanting - visuele inkadering
  • Klasbezoeken
  • Regenwater en drainagewater
  • Mestscheider
  • Zonnepanelen
  • Warmterecuperatie - voorkoeler
  • Coöperatief engagement
  • Voorzitters Landelijke Gilde en KVLV
Jan Wallays

"De juiste evenwichten vinden, daar draait het om"

Jan nam pas op zijn dertigste het ouderlijke bedrijf over, nadat hij eerst 7 jaar als projectleider in de bouw had gewerkt. “Het was een keuze uit passie en idealisme voor het leven als landbouwer die ik me nog niet heb beklaagd”, vertelt Jan, “Soms zie ik de dingen misschien wat anders omdat ik eerst een andere stiel heb beoefend. Iedere dag samen met mijn gezin eten is voor veel landbouwers wellicht een evidentie, voor mij niet. Daarnaast kon ik mijn ervaring als ingenieur bouwkunde heel goed gebruiken bij de verfraaiing van het erf”. En hoe. Met aandacht voor originele materialen, kleurkeuze en mooie beplanting lijkt het erf zo uit een lifestylemagazine weggeplukt. De hoeve is een toonbeeld van visuele inkadering.

Een bunker uit WOI werd mooi op het erf ingewerkt. Jan: “Een carport met pannendak vult de open ruimte tussen onze stal en de bunker. En de oude schuur naast de bunker restaureerden we tot zaaltje voor klasbezoeken .” Van de bunker zelf wil Jan een waterreservoir maken. Regenwater en drainagewater worden hier hergebruikt als drinkwater voor de koeien.

Je zou het haast vergeten, maar op dit prachtig bedrijf worden ook een 80-tal koeien gemolken. De melk daarvan, zo’n 700.000 liter, gaat naar Milcobel, een coöperatie die ongeveer 3000 melkveehouders verenigt. Jan zit er in de raad van bestuur. Jan: “De coöperatie is voor mij de meest duurzame ondernemingsvorm en een evidente keuze voor de afzet en verwerking van mijn melk. Die gedachte lag ook aan de basis voor de samenaankoop van een mestscheider . Eigenlijk een soort schroefpers waarmee mest in vloeibare en vaste fractie wordt gescheiden. Door dit met 4 collega’s samen te kopen, delen we de investeringskost en zoeken we samen naar interessante toepassings- of afzetmogelijkheden voor zowel de vaste als de vloeibare fractie. De mestscheider kunnen we makkelijk verplaatsen voor een efficiënt mestverbruik en -gebruik.”, vertelt Jan.

Daarnaast investeerde Jan ook in een aantal duurzame maatregelen als zonnepanelen en warmterecuperatie op de melktank. Dat is een systeem waarbij de warmte die vrijkomt bij het koelen van de melk gerecupereerd wordt om water op te warmen. Dat warm water kan je dan bv. gebruiken als spoelwater voor de reiniging van de melkinstallatie. Maar net zo belangrijk is de voorkoeling van de melk vooraleer die in de koeltank terecht komt, want zo bespaar je heel wat koelenergie. Ze zijn ook heel tevreden over hun zelfrijdende mengvoederwagen. Er is slechts één machine nodig voor het voederen van de koeien en er is minder vermorsing van voeder.

Jan geeft zo zijn eigen invulling aan duurzaamheid: “Duurzaam boeren is voor mij een zoektocht naar de juiste evenwichten: tussen economie en ecologie, bedrijf en natuur, tussen groeien en financieel haalbaar blijven, tussen arbeidsdruk en gezinsleven. Voor mij is dit momenteel financieel gezond en leuk werken... Je bent duurzaam bezig geweest als er een bedrijf staat dat aantrekkelijk is voor eventuele opvolging…

Ontdek de andere schoon boeren