Luc Van Thournout

Schone Troeven

  • Warmterecuperatie/li>
  • Zonnepanelen
  • Regenwater
  • Melk met AA-label
  • Matrassen
  • Beplanting
Luc Van Thournout

"Altijd kijken om efficiënt met energie om te springen"

Op de Zilverberg in Roeselare baten André en Brigitte samen met schoonzoon Luc een gemengd bedrijf uit. Op het erf, ook gekend als ’t Klokhof, vind je varkens, melkvee en kippen. André poot en rooit ook nog aardappelen als loonwerker. Schoonzoon Luc staat mee aan het roer sinds 2006 en ook zijn zoon Arne staat te trappelen om mee te doen. De activiteiten veranderden doorheen de jaren en dat zal binnenkort misschien weer zo zijn. “Ik heb het meer voor koeien,” lacht Luc, “Er zijn hier nu 45 melkkoeien, maar dat zou ik graag verdubbelen. Dat zal natuurlijk de nodige investeringen vragen.

We kijken nu al hoe we efficiënt met onze energie kunnen omspringen. Dat doen we onder meer door warmterecuperatie. De warmte van de koelgroep van de melkkoeltank recupereren we bv. om reinigingswater op te warmen. Op het bedrijf hebben we ook zonnepanelen en alle regenwater vangen we op om opnieuw te gebruiken.”
Luc levert melk aan Campina en ondertekende daar het charter voor het AA-label. Dat is het label om melk te mogen leveren voor de premiummerken. Daarvoor moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals voldoende weidegang voor de koeien. Luc: “Dierenwelzijn is sowieso prioritair voor ons. Mooie ligboxen met matrassen bv. betekent minder ontstekingen, minder antibiotica en dus gezondere koeien. Voor het voeder gebruiken we Protistar als eiwitbron. Dat is een bijproduct van de bio-ethanolproductie en zo zijn we minder afhankelijk van soja.”

Naar de kippenstal dan. In dit gebouw huizen 23.000 kippen. Als kuikentjes van 55 gram komen ze binnen, als braadkip van 2.5kg gaan ze buiten. “Uiteraard proberen we hun verblijf zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken. Het drinkwater voor de kippen wordt aangezuurd om het antibioticaverbruik te minimaliseren. De kippen drinken uit morsplaatjes, zodat het waterverbuik beperkt blijft. Maar zo valt ook minder water op de grond waardoor de mest droger blijft en de grond aangenamer en veiliger is voor de kippen. Op die grond liggen vlaslemen, een natuurlijk product dat belangrijk is voor de verwerking van onze mest. Die mest wordt 100% verwerkt in een biogasinstallatie”, vertelt André.

Van de koestal naar de kippenstal ga je over de binnenkoer en die is een pareltje. Uitgetekend door dochter Sabine, van opleiding tuinarchitecte en floriste, en verder onderhouden door Brigitte, die waakt over de beplanting op het erf. Maar wat het meest in het oog springt, is de constructie op het binnenplein. Een oude geschutskoepel, relict van een bunker die tijdens WOI op de boerderij stond, hangt er tussen twee elektriciteitspalen. Een kanonskogel uit de jaren 1800 dient als klepel en transformeert de koepel tot een klok die hoorbaar is tot aan de kerk van de Zilverberg (mits een stevige lel). Vroeger luidde men de klok om 12u en 16u. Dit was zowel voor de paarden als de landbouwers op het veld de tijdsindicatie voor een welverdiende rustpauze. En zo is meteen de naam ’t Klokhof verklaard.

Ontdek de andere schoon boeren